Palvelutsearch

HR–palvelut, aikaansaavasti 

 

 

HR – check

  • Yrityksen nykytilanteen kartoitus; mikä jo toimii, missä voisi parantaa?
  • Kehittämistarpeet: kehittämissuunnitelma, resurssikartoitus, osaamisen varmistaminen

HR – solution

  • HR-asioiden ratkaisut ja ja toimivien käytäntöjen kehittäminen
  • Työsuhdeasioiden konsultointi
  • Henkilöstöhallinnon prosessit ja –käytännöt
  • Rekrytointi- ja resurssointi
  • Palkkaus: toimivat kompensaatiot
  • se jonka määritämme yhdessä

Työhyvinvointi - care and share

  • Työhyvinvointisuunnitelma

Työhyvinvointi on tasapainotila, joka koostuu psyykkisestä, fyysisestä, henkisestä sekä sosiaalisesta tilasta. Työhyvinvointi on osa kokoelämän hyvinvointia ja tasapainoa.

Työnohjaus – työnkuvan kirkastamisella kohti parempaa työhyvinvointia 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaus työssä askarruttavissa kysymyksissä. Työnohjauksella on vaikutusta työhön, työntekijään ja työyhteisöön. Työnkuvan kirkastaminen, esimiesroolin selkiyttäminen, työn parempi suunnittelu, ammatti-identiteetin vahvistaminen sekä työviihtyvyyteen vaikuttaminen luovat uusia keinoja parantaa työn laatua ja työyhteisön toimivuutta.

Työnohjaus on aina työnohjattavan lähtökohdat huomioivaa, tavoite asetetaan työntekijän kunkin hetken tarpeen mukaiseksi, organisaation kanssa sovitulla tavalla.

"Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen".

 

Yhteistyössä:

www.hippocampus.fi

www.suomentyonohjaajat.fi

www.henryorg.fi

www.pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi

www.suomentyonohjaajat.fi (STOry)