HR Well

HR Well

Positiivista osaamista HR-työhön ja HR-palveluihin

Ratkaisukeskeistä työnohjausta

Hyväntuulisen tavoitteellista ura- /työhyvinvointivalmennusta

HR Well on yhteistyökumppanisi kun haluat kehittää/varmistaa yritykseesi hyvätasoiset henkilöstöhallinnon palvelut. Niiden myötä myös työnantajakuvasi saa ihan uutta elinvoimaa.

Hoida henkilöstöasiat hyvin yhteistyössä henkilöstösi kanssa – hyvinvoiva henkilöstö tarkoittaa motivoitunutta ja sekä työnantajaan että yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. 

Lähestymistapoja

HR – check

Yrityksen nykytilanteen kartoitus; mikä jo toimii, missä voisi parantaa? Kehittämistarpeet: kehittämissuunnitelma, resurssikartoitus, osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen

HR – solution

HR-asioiden ratkaisut ja toimivien käytäntöjen kehittäminen

Työsuhdeasioiden konsultointi

Henkilöstöhallinnon prosessit ja –käytännöt

Rekrytointi ja resursointi, toimiva ja kannustava kompensaatio

Työnohjaus – työnkuvan kirkastamisella kohti parempaa työhyvinvointia 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaus työssä askarruttavissa kysymyksissä. Työnohjauksella on vaikutusta työhön, työntekijään ja työyhteisöön. Työnkuvan kirkastaminen, esihenkilöroolin selkiyttäminen, työn parempi suunnittelu, ammatti-identiteetin vahvistaminen sekä työviihtyvyyteen vaikuttaminen luovat uusia keinoja parantaa työn laatua ja työyhteisön toimivuutta.

Työnohjaus on aina työnohjattavan lähtökohdat huomioivaa, tavoite asetetaan työntekijän/työyhteisön tarpeen mukaiseksi.

Suomen Työnohjaajat ry: ”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen”.

Tavoitteena työhyvinvointi

Ura- ja työhyvinvointivalmennuksissani

liikutaan oman osaamisen jäsentämisen, sanoittamisen ja voimavarojen tunnistamisen parissa. Työhyvinvointi on tasapainotila, joka koostuu psyykkisestä, fyysisestä, henkisestä sekä sosiaalisesta tilasta. Työhyvinvointi on osa kokonaisen elämän hyvinvointia ja tasapainoa. Ydinasioita ovat osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, oikeanlaisen työkalupakin kokoaminen liikuttaessa omaa tavoitetilaa kohti - ja ennen kaikkea omien voimavarojen nostaminen kaiken toiminnan keskiöön.